Senin, 24 Desember 2012

DUNIA


DUNIA
Allah swt. Berfirman dalam hadist qudsi
يا دنيا اخدمي من خدمني واستخدمي من خد مك ( رواه القضا عي )
            “ Wahai dunia ! berkhitmadlah kepada orang yang telah berkhitmad kepada-Ku, dan perbudaklah orang yang mengabdi kepada-KU”. ( HQR. Al Qudlo’I yang bersumber dari ibnu mas’ud RA.)
Allah SWT berfirman kepada dunia dan memanggil dengan menempatkannya sebagai orang yang berakal. Diperintahkannya agar berkhidmad atau melayanib dan meladeni orang yang suka meluangkan atau menghabiskan waktu untuk berkhidmad kepada Allah , bersungguh – sungguh beribadah kepada-NYA, memperbanyak amal kebijakan karena dia semata dalam mencari dan menggunakan dunia, menjahui larangan-NYA, menggiatkan diri untuk ta’at kepada-NYA, baik yang berhubungan dengan Kholiq maupun amalan yang bertalian dengan kepentingan masyarakat.
Bila mana orang itu betul – betul berkhitmad kepada Allah SWT maka dunia ini atau ala mini pasti akan berkhitmad kepadanya.kalau ia seorang petani, sawah ladang atau hasil buminya akan subur melimpah dan mudah rizkinya . kalau ia seorang pedagang , akan mudah peruntungan dalam perdangangannya , ia mudah mendapat rizki yang halal.
Orang yang berkhitmad kepada Allah , senantiasa akan menikmati sehat badan , menikmati ketenangan hidup, menikmati kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga , menikmati kerukunan bertetangga dan lain – lain.
Meskipun hidupnya sederhana , akan tetapi hidup dan kehidupannya itu benar – benar mendapat dukungan dan pelayanan dari seluruh kehidupan  dunia sekitanya.
Allah SWT telah menundukkan dan menyerahkan dunia ini dengan segala yang ada padanya , juga seluruh langit dengan isinya kepada manusia , untuk diusahakan dan diolahnya , guna memenuhi keperluan hidupnya , dengan berpedoman pada tuntunan agama Allah. Allah berfirman :
الم تروا ان اللله سخر لكم ما فى السموات وما قى الارض واسبغ عليكم نعمه ظا هرة وباطنة ...... ( القمان )
            “ Tidaklah kalian perhatikan bahwa Allah telah mendudukkan untuk ( kepentingan ) kalian apa yang ada dilangit dan di bumi dan menyempurnakan untuk kalian ni’mat-NYA lahir dan batin ….. ( Q.S. 31 Lukman : 20 )
Namun yang sangat diutamakan , ialah keseimbangan kehidupan kelak di akhirat , sebagai mana firman Allah SWT.
Dan usahakanlah apa yang telah dianugrahkan Allah kepadamu ( untuk kebahagiaan ) akhirat dan janganlahb kamu melupakan bahagianmu dari (keni’matan) duniawi, dan berbuat baiklah ( kepada orang lain ) sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Dan janganlah berusaha  berbuat kerusakan di ( muka ) bumi . karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang – orang yang berbuat kerusakan .  ( Q.S. 28 Al Qashash: 77 )
Keseimbangan hidup ini sangat tergantung pada niat hati, apakah akan menggunakan dunia ini sebagai jembatan bagi kehidupan di alam akhirat ataukah hanya untuk menghambakan diri pada dunia.
Dalam hadits mengenai “ niat “ yang diriwayatkan oleh Umar bin Khotob r.a sudah kita jelaskan bahwa tiap – tiap amal perbuatan haruslah berlandaskan niat, dan nilai amal yang di kerjakan itu pada sisi Allah tergantung pada niat orang yang mengerjakan , yakni kepada NAWAITU nya . karena itu , agar kita tetap berkhitmad kepada Allah , niatkanlah pada semua urusan dunia yang kita kerjakan , untuk bekal nanti di akhirat.
Seorang suami yang membanting tulang mencari nafkah bagi istri dan anak – anaknya , dengan niat agar istri dan anak – anaknya tidak bimbang mengerjakanibadah , agar anak – anaknya tekun menuntut ilmu , maka usahanya itu akan diperitungkan sebagai amal kebajikan yang akan mendapat pahala dan masukan dari golongan urusan akhirat juga .
Sebagian hadits – hadits  Nabi SAW mengenai urusan dunia , adalah sebagai berikut :
Barang siapa yang menjadikan dunia ini ( pusat ) cita – citanya , niscaya Allah akan mencerai beraikan urusanya dan menjadikan kepapan menghantui dirinya serta tidak akan dating kepadanya keduniaan melainkan sekedar apa yang telah ditetapkan . dan barang siapa yang menjadikan akhirat itu niatnya , niscaya Allah menghimpunkan segala urusan serta menciptakan kepuasan dalam hatinya sementara dunia datang tunduk kepadanya. ( Hadits )
Barang siapa yang bertekad hanya menghubungkan diri kepada Allah SWT semata , niscaya Allah menjamin segala keperluannya, dan memberinya rizki dari yang tidak pernah diduganya. Dan barang siapa yang bertekad menghubungkan diri kepada dunia semata , niscaya Allah menyerahkan kepada dunia itu. ( Hadits )
Sesungguhnya Allah menjaga dan membatasi hamba-Nya yang mukmin dari dunia walaupun ia senang kepadanya, sebagaimana kalian menjaga dan membatasi orang sakit dari makanan dan minuman tertentu.( H.R.Al hakim yang bersumber dari Abi said dengan dlo’if )
Ada yang berseru ( malaikat ) : “ biarkanlah dunia itu untuk penggemarnya , biarkanlah dunia itu untuk penggemarnya , biarkanlah dunia itu untuk penggemarnya ! Barang siapa yang mengambil dunia melebihi keperluannya, niscaya ia akan menemui ajalnya dalam keadaan tidak sadar. ( H.R Bazzar )
Sesungguhnya dunia itu lezat dan hijau menarik . dan sesungguhnya Allah SWT menjadikan kalian penguasa dunia, lalu dia akan melihat apa dan bagaimana yang kalian perbuat. Karena itu jagalah diri kalian dari dunia  dan dari ( daya tarik ) kaum wanita .
tidak ada sesuatu godaan yang aku tinggalkan sesudahku, lebih merusak kepada kaum pria , dari godaan kaum wanita. ( Hadits )
Selain Hadits diatas , terdapat pula Hadits Qudsi yang juga diriwayatkan oleh qudli’I yang bersumber dari ibnu mas’ud :
Wahai dunia jadikanlah engkau sangat pahit kepada wali – wali-Ku dan janganlah engkau menampakkan kemanisanmu kepada mereka untuk menggoda mereka.
( HQR. Qudla’I yang bersumber dari Ibnu Mas’ud r.a )
Semoga Allaah menjadikan kita termasuk orang yang diridloi-NYA dan umat yang ridlo kepada-NYA . Amin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


imocahriau.blogspot.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

silahkan di komentari menggunakan bahasa yang baik dan sopan,, terimakasih atas kunjungan anda. jangan lupa follow ya,,,,

The title of your home page You could put your verification ID in a comment Or, in its own meta tag Or, as one of your keywords